Overige activiteiten

Huys ter Swaach levert ook warme maaltijden aan inwoners van het dorp zelf. Immers, er kan zich een moment voordoen dat iemand niet meer in staat is boodschappen te doen en/of te koken. Toch wil men graag zelfstandig blijven wonen. In die situatie is het mogelijk, dat wij dagelijks voor u koken. U bent dan iedere dag verzekerd van een gezonde en warme maaltijd. Door voor u dagelijks de warme maaltijd te bereiden, bieden wij u tegelijkertijd een ’stukje’ zorg. Wij doen maximaal 10 maaltijden per dag.

Lees verder: Tafeltje dekje

Huys ter Swaach biedt eveneens dagverzorging aan. Bij deze vorm van zorg komen gebruikers voor één of meer dagdelen naar ons Huys en krijgen daar een programma aangeboden, afgestemd op hun wensen en behoeften.
Belangrijk is de gezamenlijke deelname aan het gebodene, waardoor ook sociale contacten worden aangehaald c.q. ontstaan.

Lees verder: Dagverzorging

Wij ervaren een toenemende vraag naar een plaats, waar ernstig zieke mensen de laatste periode van hun leven in geborgenheid kunnen doorbrengen.

Lees verder: Hospice Huys ter Swaach

Binnen de (ouderen)zorg wordt een ieder regelmatig geconfronteerd met beperkingen, die van overheidswege en/of verzekeraars worden gesteld:

  • De opnameduur in een ziekenhuis wordt meer en meer bekort.
  • Voorwaarden worden aangescherpt, waardoor iemand moeizamer een plaats in een verzorgings- of verpleeghuis krijgt toegewezen.

Lees verder: Tijdelijk verblijf

  • Contact opnemen met Huys ter Swaach

    Heb je vragen en wil je contact met Huys ter Swaach?