Tijdelijk verblijf

Binnen de (ouderen)zorg wordt een ieder regelmatig geconfronteerd met beperkingen, die van overheidswege en/of verzekeraars worden gesteld:

  • De opnameduur in een ziekenhuis wordt meer en meer bekort.
  • Voorwaarden worden aangescherpt, waardoor iemand moeizamer een plaats in een verzorgings- of verpleeghuis krijgt toegewezen.

Voornoemde voorbeelden kunnen leiden tot het ontstaan van schrijnende situaties:

  • Langer verblijf in het ziekenhuis is niet noodzakelijk, doch de patiënt(e) kan nog niet terug naar huis.
  • Iemand kan gebaat zijn bij een tijdelijke ondersteuning om bijv. aan te sterken en/of tot rust te komen.
  • In de thuissituatie wordt door een hulpverlener opgemerkt, dat een cliënt geholpen zou zijn bij een tijdelijke opname in een meer beschermde omgeving.

In al deze omstandigheden biedt Huys ter Swaach uitstekende mogelijkheden om te helpen!

Het appartement

In ons kleinschalige Huys is een appartement ingericht voor tijdelijk verblijf. Bedoeld appartement beslaat circa 40 m2. Een overzicht van de voorzieningen in dit appartement vindt u op de pagina ‘Voorzieningen’.

Zorg verlenen

Onze verzorgenden en verpleegkundigen staan borg voor de continuïteit in het gehele zorgproces. Zij allen beschikken over ruime ervaring in nagenoeg alle velden in de gezondheidszorg. Deze ervaring varieert van algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenzorg tot ouderenzorg.
De zorg wordt gedurende het gehele etmaal geleverd en is zeer ‘benaderbaar’.

In het Huys zijn tevens twee activiteitenbegeleiders werkzaam. Ook onze tijdelijke bewoners zijn bij hen van harte welkom.

De aanwezigheid van een eigen keuken garandeert, gedurende alle dagen van de week, de bereiding van dagverse maaltijden. Bovendien kan worden voorzien in de behoeften c.q. wensen van onze (ook tijdelijke) bewoners. Denk bijv. aan het voldoen aan eisen, die een dieet met zich meebrengt.

(Para)medische zorg

In Beetsterzwaag/Olterterp zijn 5 huisartsen werkzaam met wie een uitstekend contact wordt onderhouden. Zij zijn regelmatig in Huys om visites af te leggen bij de bewoners en kennen zodoende Huys ter Swaach en diens mogelijkheden bij uitstek.

Evenzo kan de beschikbaarheid van paramedici van belang zijn. Zo is fysiotherapeutische behandeling bij ons reeds gaande. Deze wordt verzorgd door therapeuten uit de plaatselijke praktijk, alsmede uit het naastgelegen Revalidatie Friesland.
Mochten daarnaast logopedie en andere disciplines nodig zijn, dan regelen wij dat voor de cliënt(e).

Kosten

Voor tijdelijk verblijf, onder meer met het oog op verder herstel, wordt een indicatie afgegeven. Een reeds verleende indicatie kan worden gecontinueerd in Huys ter Swaach.
Voor de verdere kosten, samenhangend met wonen en service, is een bedrag vastgesteld. Deze weekprijs kan worden voldaan op basis van factuur, welke vervolgens overlegbaar is aan de betrokken verzekeraar.
Wij kunnen daarin, desgewenst, bemiddelen.

Mocht u nader geïnformeerd willen worden over de mogelijkheden, dan kunt u daartoe contact opnemen. U vindt de benodigde gegevens in het colofon.

  • Contact opnemen met Huys ter Swaach

    Heb je vragen en wil je contact met Huys ter Swaach?