Zorg en wonen

Huys ter Swaach is opgezet als een woon- en zorgvoorziening voor oude(re) mensen.

Hun leeftijd brengt met zich mee, dat zich een scala aan gezondheidsproblemen ontwikkelt c.q. kan ontwikkelen.
Een dergelijk gegeven stelt eisen aan de inrichting en aan de voorziening zelf:

  1. De centrale huiskamer dient een bepaald volume te hebben en kan niet te ’vol’ worden ingericht. Immers, onze bewoners gebruiken meestentijds rolstoelen en/of andere hulpmiddelen.
  2. Het Huys dient te beschikken over een muziek- annex recreatieve ruimte voor haar bewoners.

De voorzieningen van Huys ter Swaach

Gemeenschappelijke huiskamer & Recreatieve ruimte

Goed geoutilleerde keuken

Prachtige tuin aan zowel voor -, als achterzijde

Parkeergelegenheid

Zeer toegankelijk voor rolstoelen

Brand alarmsysteem

Kosten

In Huys ter Swaach wordt gebruik gemaakt van twee geldstromen:

De omgeving van Huys ter Swaach

Beetsterzwaag is een middelgroot Fries dorp. Het is de hoofdplaats van de gemeente Opsterland en huisvest het gemeentehuis. Het dorp telt ca. 3.600 inwoners en beschikt over de nodige (basis)voorzieningen.
Aan de Hoofdstraat, waaraan ook Huys ter Swaach ligt, bevinden zich diverse galerieën, restaurants en winkels.

Lees meer over de omgeving van Huys ter Swaach

  • Contact opnemen met Huys ter Swaach

    Heb je vragen en wil je contact met Huys ter Swaach?