Kosten

In Huys ter Swaach wordt gebruik gemaakt van twee geldstromen:

Zorggelden

Aan het gebruik van zorggelden ligt een indicatie ten grondslag. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wint daaromtrent informatie bij ons in. Daartoe wordt een activiteitenlijst bij de bewoner aangelegd, waarop gedurende een aantal dagen de (zorg)handelingen worden bijgehouden. Deze lijst vormt een belangrijke grondslag voor de toekenning van de diverse functies.
Soms ook beschikt iemand al over een indicatie vanuit een eerdere zorgsituatie. Deze vormt dan de basis voor een vervolgindicatie.
De toekenning word vervat in een besluit, welke door de bewoner c.q. een familielid wordt ondertekend.

Woon- en servicekosten

Bij de woon- en servicekosten kunt u in de eerste plaats denken aan de kosten voor het gebruik van het appartement zelf. De maandprijzen kenmerken zich door een behoorlijke variëteit.

De verschillen in prijzen zijn met name gebaseerd op het volgende:

 • De situering der appartementen.
 • De grootte van de appartementen, dan wel het gehuurde aantal vierkante meters.
 • Wordt het appartement bewoond door één respectievelijk twee bewoners.

Verder zijn in de maandprijzen voor wonen en service meerdere posten ondergebracht. Denk bijv. aan:

 • energie
 • gebruik en onderhoud van de tuin
 • voeding en dranken
 • verzekeringen
 • etc. etc.

Over het onderwerp ‘kosten’ is meer te vertellen. Daartoe leent een persoonlijk gesprek zich het beste. Voor alles geldt evenwel, dat:
uw familielid c.q. uzelf de overtuiging dient te hebben, dat Huys ter Swaach de aangewezen plek is om de laatste levensjaren door te brengen.

Zie verder

 • Contact opnemen met Huys ter Swaach

  Heb je vragen en wil je contact met Huys ter Swaach?