Het Huys

Huys ter Swaach is opgezet als een woon- en zorgvoorziening voor oude(re) mensen. Hun leeftijd brengt met zich mee, dat zich een scala aan gezondheidsproblemen ontwikkelt c.q. kan ontwikkelen.
Een dergelijk gegeven stelt eisen aan de inrichting en aan de voorziening zelf:

  • De centrale huiskamer dient een bepaald volume te hebben en kan niet te ’vol’ worden ingericht. Immers, onze bewoners gebruiken meestentijds rolstoelen en/of andere hulpmiddelen.
  • Het Huys dient te beschikken over een muziek- annex recreatieve ruimte voor haar bewoners.

Om al deze wensen te realiseren, werd begin januari 2012 de eerste paal geslagen en werd op 4 april 2012 de eerste steen gelegd.
Op 31 oktober heeft vervolgens de eerste bewoner zijn intrek genomen. Hij werd spoedig daarna gevolgd door 8 medebewoners.

In het nieuwe Huys bevinden zich een zestiental appartementen. In grootte variëren deze van 40 -78 m2, opdat ook (echt)paren bij ons kunnen verblijven. Uiteindelijk is een functioneel gebouw ontstaan waar met genoegen kan worden gewoond en zorg kan worden genoten.
Voor de medewerkers geldt, dat zij in een aangename omgeving hun werk kunnen verrichten.

Meerdere mensen hebben belangstellend geïnformeerd naar het organiseren van een ‘open’ middag. Deze zal eens in het jaar plaatsvinden. Ook via deze site wordt u daar nader over geïnformeerd. Mocht u tussentijds nieuwsgierig zijn naar ons prachtige gebouw, dan bent u van harte welkom voor een rondleiding. Het maken van een telefonische afspraak daartoe is voldoende.

  • Contact opnemen met Huys ter Swaach

    Heb je vragen en wil je contact met Huys ter Swaach?