Hospice

Wij ervaren een toenemende vraag naar een plaats, waar ernstig zieke mensen de laatste periode van hun leven in geborgenheid kunnen doorbrengen.

U kunt daarbij denken aan de volgende situaties:

Iemand kan alleenstaand zijn en het blijkt niet doenlijk, gedurende het gehele etmaal, voldoende zorg te organiseren.

Er kan wel de nodige hulp worden geboden, doch deze vorm van (mantel)zorg wordt uiteindelijk toch te zwaar.

Er is een sterke behoefte de laatste periode van het leven door te brengen in een vertrouwde omgeving en in de nabijheid van een gevarieerd landschap.

Huys ter Swaach heeft voor deze mensen een appartement beschikbaar. Bij de inrichting van de ruimte is rekening gehouden met de terminale fase, waarin de bewoner verkeert. Het spreekt voor zich, dat ook persoonlijke bezittingen aan de inrichting kunnen worden toegevoegd.

Terminale zorg

Al onze medewerkers beseffen ten volle, dat de te geven zorg heel belangrijk is. Het is onze wens iemand waardig en liefdevol naar het levenseinde te begeleiden. Huys ter Swaach beschikt daartoe over deskundige en zeer ervaren medewerkers, die in staat zijn de meest uiteenlopende vormen van ’warme’ zorg te geven.

Bovendien zijn de contacten met de (para)medici in Beetsterzwaag/Olterterp uitstekend. Immers, bij deze vorm van zorg is de beschikbaarheid van een huisarts juist belangrijk. Op ieder moment van het etmaal bent u dan ook in goede handen!

Nadere informatie

Mocht u nader geïnformeerd willen worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn u graag behulpzaam en zenden u desgewenst aanvullende, schriftelijke informatie.
U kunt zich ook wenden tot de plaatselijke huisartsen, alsmede tot de verwijzend verpleegkundigen van de ziekenhuizen in Drachten en Heerenveen.

De omgeving van Huys ter Swaach

Beetsterzwaag is een middelgroot Fries dorp. Het is de hoofdplaats van de gemeente Opsterland en huisvest het gemeentehuis. Het dorp telt ca. 3.600 inwoners en beschikt over de nodige (basis)voorzieningen.
Aan de Hoofdstraat, waaraan ook Huys ter Swaach ligt, bevinden zich diverse galerieën, restaurants en winkels.

Lees meer over de omgeving van Huys ter Swaach

  • Contact opnemen met Huys ter Swaach

    Heb je vragen en wil je contact met Huys ter Swaach?