Gast via Zorgkaart Nederland

Mijn moeder loopt er prima verzorgd bij. Als er iemand overleden is dan krijg ik een e-mail, ik krijg nieuwsbrieven en als er tussendoor iets veranderd word ik gebeld. Ze zijn heel goed op de hoogte overal van en ze zijn bezorgd om mijn moeder.

Lees meer »

Mw. J. de Vries

Na bijna 5 jaar intensief verzorgd te zijn in Huys ter Swaach is mijn man 9 februari 2018 rustig in bijzijn van mij en mijn zoon overleden. Ook de directeur Johan Blaauw en een verzorgende waren er op het moment van overlijden bij. Dat heeft mij veel steun gegeven. Dankbaar ben ik dat mijn man zijn laatste jaren in Huys …

Lees meer »

Dhr H Oldenhof

Us heit, Herman Oldenhof, kaam 8 maaie 2016 yn Huys ter Swaach te wenjen. Us heit wie as histoarikus in man fan de data, en dat er mei syn spesjalisaasje tsjerkeskiednis sicht hie út syn apartemint wei op de âlde Sweachster tsjerketoer wie in moai detail. De dei wie ek belangryk omt er fan jannewaris 2017 ôf al dwaande wie mei de gedachte dat er it personiel út dankberheid trakteare woe as er in jier op De Sweach wenne – as hy dat helje soe, sei er der altyd by.

Lees meer »